atəşpərəstlik

atəşpərəstlik
is. Oda sitayiş etmə, atəşpərəstlərin dini. Hələ tarixi miladidən çox-çox əvvəl, atəşpərəstlik meydana çıxdığı zaman bizim qədim babalarımız bir sıra atəşgahlar qurub, oda sitayiş edərlərmiş. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • qəpikpərəstlik — is. dan. Qəpikgüdmə, pulpərəstlik; xəsislik. Halva demək ilə ağız şirin olmaz, qəpikpərəstlik bizim evimizi yıxıb, gecə gündüz vaxtbevaxt fikrimizzikrimiz qəpikdir. N. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şikəstlik — is. 1. Şikəst adamın və ya heyvanın halı, şikəst olma, əlillik. <Usta:> Şükür ki, şikəstlik də olmadı. M. C.. 2. məc. Sınıqlıq, pozuqluq, uğursuzluq. Qardaş, nə olub, genə belə qəm dəryasına qərq olubsan? Ticarətində nə şikəstlik var?… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəhalətpərəstlik — is. Cəhalət tərəfdarlığı, cəhalətpərəst adamın zehniyyəti və işi, elmə, mədəniyyətə və maarifə düşmən olma. Cəhalətpərəstlik bütün mədəniyyət üçün böyük bir təhlükə yaradır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • köhnəpərəstlik — is. Köhnəlik tərəfdarı olma, köhnə adət və ənənələri sevmə; mühafizəkarlıq, cəhalətpərəstlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • modapərəstlik — bax modabazlıq. Modapərəstlik etmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mənsəbpərəstlik — bax vəzifəpərəstlik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qonaqpərəstlik — is. Qonağa çox hörmət etmə, qonağı hörmətlə qəbul etmə. . . Fikirləşdim ki, qonaqpərəstlik buralarda çox olsa da, hər evə getmək yaxşı deyil. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərbəstlik — Azadlıq. <Məhkəmə sədri:> Sənin talaq verməməyin Tellinin sərbəstliyini əlindən ala bilməyəcəkdir. S. H.. Əbil fikir aləminə qapılıb kəhər atın cilovunu boşaltmış, ona tamam sərbəstlik vermişdi. Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ailəpərəstlik — is. 1. Ailəsinə məhəbbət, ailəsini sevmə. 2. Bax ailəbazlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • allahpərəstlik — is. Allaha inanma, Allaha sitayiş etmə; dindarlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”